Finline

VODKA “FİNLAYN”

Tərkibi: "Lüks" tipli etil spirti, osmos üsulu ilə təmizlənmiş içməli su, şəkər.

100 ml məhsulun enerji dəyəri (orta) : 220 kkal/930 kC, qida dəyəri (orta): karbohidratlar – 0,1 q.

Etil spirtinin kütlə payı: 40 %

Həcmi: 250 ml    -  4760019807927

Həcmi: 500 ml    -  4760019806616

Həcmi: 700 ml    -  4760019806623

Həcmi: 1000 ml  -  4760019806630