Azəri Çəhrayi

Şərabın növü: Kəmturş Çəhrayı Şərab
Üzümün Növü: Merlo, Kaberne Sovinyon
Üzümün mənşəyi: Azərbaycan
Ətir: Yüngül, zərif, moruq və çiyələyin açıq notları ilə
Dadı: eyvə notları ilə balanslaşdırılmış şərab
Qida uyğunluğu: Salatlar, ət çeşidləri, meyvələr və desertlərlə yaxşı uyğunlaşır.
Süfrəyə verilmə temperaturu: 12-14 °C
Etil spirtinin həcm payı: 11-13 % həcm
Şəkər: 4-18 q/dm3
Həcm:  750 ml
Məhsulun ştrix kodu:  4760019808085
SPİRTLİ İÇKİLƏRİN NORMADAN ARTIQ İSTİFADƏSİ İNSAN SAĞLAMLIĞI ÜÇÜN TƏHLÜKƏLİDİR