Dastan Madrasa

Şərab növü: Qırmızı Turş
Üzüm Növü: Mədrəsə
Üzümün mənşəyi: Azərbaycan
Ətir: Qara qarağat, albalı, gavalı 
Dadı: Meyvə, giləmeyvə nüansları; taninlərlə zəngin olan uzunsürən dada malikdir
Qida uyğunluğu: Ət yeməkləri, tərəvəzlər və yarısərt pendirlər
Süfrəyə verilmə temperaturu: 16-18°C
Etil spirtinin həcm payı: 12-14% həcm
Həcm:  750 ml
Məhsulun ştrix kodu:  4760019804773
 video  
SPİRTLİ İÇKİLƏRİN NORMADAN ARTIQ İSTİFADƏSİ İNSAN SAĞLAMLIĞI ÜÇÜN TƏHLÜKƏLİDİR